Privacybeleid

  •  Privacy Verklaring

De Online Kaarsenwinkel gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker van deze website. De Online Kaarsenwinkel verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de Internetdienstverlening van De Online Kaarsenwinkel aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.


  • Gegevens

Bij en/of na bezoek van De Online Kaarsenwinkel website verzamelt De Online Kaarsenwinkel twee soorten gegevens van de gebruiker: Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van De Online Kaarsenwinkel website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht. Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam en e-mailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf op de site aan De Online Kaarsenwinkel heeft verstrekt. Het eigendom van de door De Online Kaarsenwinkel verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf aan De Online Kaarsenwinkel verstrekt hebben. De Online Kaarsenwinkel bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor De Online Kaarsenwinkel deze verzamelt of verwerkt.


  • Doeleinden

De Online Kaarsenwinkel verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over De Online Kaarsenwinkel of voor de verwerking van de bestelling.. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie met De Online Kaarsenwinkel via het internet. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door De Online Kaarsenwinkel verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van De Online Kaarsenwinkel en worden aangewend om De Online Kaarsenwinkel website te optimaliseren.


  • Verstrekking aan derden

Tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt De Online Kaarsenwinkel geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die De Online Kaarsenwinkel namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.


  • Cookies

De Online Kaarsenwinkel kan gebruik maken van zogenaamde “technische cookies”. Deze cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen De Online Kaarsenwinkel in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot De Online Kaarsenwinkel website, dan wel de diensten van De Online Kaarsenwinkel. In de browserinstellingen heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uit te schakelen. De Online Kaarsenwinkel wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten.